[หนัง R ไทย] Sexercise (2013)
Ref หนัง R ไทย, Sexercise (2013), Cherry Samkhok, เชอรี่ สามโคก, ลฎาภา รัชตะอมรโชติ, กัญญาพัชร์ ไชยยันบูรณ์

Model : Cherry Samkhok, เชอรี่ สามโคก, ลฎาภา รัชตะอมรโชติ, กัญญาพัชร์ ไชยยันบูรณ์