[หนัง R ไทย] 7 คืนลองเสียว (2013)
Ref หนัง R ไทย, 7 คืนลองเสียว (2013), เชอรี่ สามโคก, ลฎาภา รัชตะอมรโชติ, กัญญาพัชร์ ไชยยันบูรณ์, แป้ง อรอุมา, แพรไหม นิราวัลย์

Model : เชอรี่ สามโคก, ลฎาภา รัชตะอมรโชติ, กัญญาพัชร์ ไชยยันบูรณ์, แป้ง อรอุมา, แพรไหม นิราวัลย์